21-23 ตุลาคม 2560

กับมุมมองใหม่ๆ ภูเตาโปง ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ อ.ด่านซ้าย และไปชมผาหลอกลวงที่ ภูบักได อ.ภูเรือ จ.เลย

เข้าร่วมทริป!!!

ขอบคุณภาพจาก : ป่าชุมชน บ้านบุ่งกุ่ม และ นุ้งโหน่ง โอ้วบร๊ะๆ